Põletatud puit, Shou Sugi Ban või YakiSugi?

Mis on yakisugi? Mis on shou sugi ban? Kas need on üks ja sama asi? Jah ja ei. Erinevuse põhjus hõlmab kahte riiki ja kolme tähestikku. Jaapanil puudus oma kirjalik keelesüsteem enne hiina keele kasutuselevõttu. Kuid neil kahel keelel pole ühist juurkeelt. Need on täiesti erinevad. Lahendusena kasutasid jaapanlased kanji ideogramme (mõistemärgid) nii jaapani kui ka hiina keele häälikute esitamiseks. Sellel praktikal olid hiljem ettenägematud lingvistilised tagajärjed.

Shou sugi ban või yakisugi

Kolm tähestikku, üks keel

Tänapäeva jaapani keeles on kolme erineva kirjasüsteemiga tähestikku: kanji, hiragana ja katakana. Iga kanji ideogramm vastab sõnale. Mõistemärke kombineerides luuakse sõnu juurde. Ideogramme on üle 50 000. 2136 märgist koosnevat rühma kasutatakse igapäevases kanji kirjasüsteemis. Ajalehtede ja raamatute lugemiseks peavad õpilased õppima 2000–3000 ideogrammi. Kanjit kasutatakse nimisõnade, tegusõnade, omadussõnade ja määrsõnade tähistamiseks.

Keskaegses Jaapanis kasutati kanjit nii hiina kui jaapani häälduses ning kontekst otsustas häälduse. Kui kanji viitab jaapani sõnale, kasutatakse jaapani hääldust. Kui sõna on tuletatud hiina keelest, kasutatakse hiina hääldust.

Siiski ei piisa ainult kanjist jaapani keele kõigi häälikute esitamiseks. Hiragana ja katakana silbid töötati välja jaapani häälikute ja sõnade tarbeks ilma kanji ekvivalendita. Hiragana põhineb hiina kalligraafia tähemärkidel ja seda kasutatakse lausete moodustamiseks. Selle sümbolid on kirjutatud kaarduvas, voolavas stiilis. Katakana on algsete kanji tähemärkide lihtsustus ja seda kasutatakse enamasti võõrsõnade jaoks. Tänapäeval saab jaapani sõnu kirjutada kas ainult kanji ideogrammides, kanji ja hiragana abil või kõigi kolme kirjasüsteemi abil.

Segadus sõnadega

Kui puit satub kokku soolase vee, päikese ja lainevahuga, muutub see vastupidavamaks ja omandab ainulaadse välimuse. Iidsetel aegadel kogusid puusepad mere äärest triivpuitu, kuid pakkumine oli nõudluse rahuldamiseks liiga väike. Niisiis pöördusid puusepad ja ehitajad 1700ndatel aastatel tule ja puidu põletamise poole.

Yakisugi puit

Ehitajad avastasid, et Jaapani seeder andis põletamisel kõige paremaid tulemusi. Nad nimetasid seda uut protsessi yakisugi’ks. Yaki tähendab põletamist või kuumusega töötlemist. Selle ideogramm kirjutatakse「焼」ja sõna hääldub yaki. Sugi ehk märk「杉」tähendab küpressi (Cryptomeria japonica). Läänes tuntakse seda küpressi paremini Jaapani seedrina. „Puuplank“ on märk 「板」ehk “ita.” Lõplik kolmetäheline kombinatsioon on yakisugita ehk liitsõna 「焼杉板」, mis sõnasõnalises tõlkes tähendab põletatud seedrilauda.

Vale tõlkimine põhjustas selle, et yakisugi sai sünonüümiks shou sugi ban’iga. See toimus, kui liitsõna 「焼杉板」loeti jaapani ja hiina keele häälduse seguna. Hiina keeles märki「焼」loetakse ja hääldatakse kui shou. Ban tuli märgi「板」hääldamisest mandariini keeles. Kui lugeda märkide ühendit originaalses jaapani keeles, oleks tulemuseks olnud õige yakisugi või yakisugita. Kuna seda hääldati valesti, hakati läänes kasutama tõlget shou sugi ban.

Ida kohtub läänega

Lisaks üldisele puidupuudusele Jaapanis tõrjuti yakisugi välja tsemendi ja plastist ehitusmaterjalide poolt. Jaapani stiilis puidutöötlemise kulud imporditud puidule olid kõrged. Seda tehnikat kasutati üha vähem, kuni seda enam praktikas ei kasutatudki. Viimasel kümnendil avastasid arhitektid ja ehitajad põletatud puidu tehnika uuesti, nimetades seda shou sugi ban’iks.  

Shou sugi ban’i puit

Euroopas ja Põhja-Ameerikas prooviti põletatud puidutehnikat erinevate puuliikidega nagu mänd, seeder, kuusk, Accoya ja lehis. Tulemustega jäädi rahule ja on põletatud puidu kasutamine on aasta-aastalt suurenenud. Selle Jaapani traditsioonilise tehnika peamised eelised hõlmavad uskumatut vastupidavust ilmastikutingimustele ja hämmastavat eluiga minimaalse hooldusega.

Erinevad sõnad, sama uskumatu kvaliteet Puidu põletamine ehitusmaterjalina pole uus. Seda tehakse kogu maailmas. Kas yakisugi ja shou sugi bani vahel on erinevusi? Stiilipuhtuse fännidel viitab yakisugi algset meetodit, kus kasutatakse Jaapani küpressi ja looduslikke õlisid. Shou sugi ban kirjeldab üldist puidu põletamise meetodit koos looduslike ja sünteetiliste õlidega. Kui soovite rohkem teada saada selle uskumatu puidusäilitamise tehnika kohta ja selle kohta, mida see teie kodu heaks võib teha, kirjutage või helistage meile ja avaldage oma mõtteid.

Google Translate »